Dotychczasowe inwestycje wykonane przez ASPEN  
Do chwili obecnej wykonano następujące inwestycje:
·Zakupiono działkę pod budowę zakładu i uzyskano właściwe pozwolenia, 
·Wybudowano bocznicę kolejową do działki,
·Wykonano Projekt Koncepcyjny Zakładu na bazie technologii Katzen’a,
·Wykonano Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko i uzyskano właściwą Decyzję;
·Wyprodukowano element wieży do odwadniania etanolu.

Sytuacja prawna związana z produkcją biokomponentów i biopaliw
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, w roku 2006 Polska wprowadziła ‘Ustawę o biokomponentach i biopaliwach’, która definiuje minimalny udział biokomponentów i biopaliw w ogólnej ilości sprzedawanych paliw ciekłych i biopaliw, a także ustala zasady redukcji i zwolnień od podatków. W konsekwencji Ustawa promuje produkcję bioetanolu i pozwala uzyskać wysoką rentowność z tej działalności.
<   1   2   3
O nas     :     Inwestycja     :     Kontakt