O nas     :     Inwestycja     :     Kontakt
     1   2   3   >
ASPEN to Spółka, której bieżącym celem jest wybudowanie Zakładu Produkcji Bioetanolu. 

Lokalizacja
Zakład Produkcji Bioetanolu będzie zlokalizowany w Witaszycach, w odległości około 80 km od Poznania. Teren na którym Zakład będzie wybudowany ma bezpośrednie połączenie z głównymi drogami i linią kolejową.

Produkcja
Zakład Produkcji Bioetanolu
rocznie będzie produkował łącznie 120 milionów litrów produktu gotowego:
·100 milionów litrów rocznie odwodnionego etanolu (bioetanol) - dodatek do biopaliw,
·20 milionów litrów alkoholu rektyfikowanego - do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym,
·80 000 ton rocznie paszy dla zwierząt, lub surowiec do biogazowni o mocy 10MW, przewidziana również w projekcie inwestycji.