ASPEN Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 2
63 - 200 Jarocin
POLSKA

tel./fax: (+48) 62-747-36-77
e-mail: biuro@aspencompany.pl

NIP 617-10-12-970
REGON 250567687
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061303. Kapitał zakładowy: 10.595.000 zł.
O nas     :     Inwestycja     :     Kontakt